Dự thảo Phương hướng hoạt động Ban Đại Diện CMHS 2019-2020

Để chuẩn bị cho Đại hội CMHS Trường, Ban đại diện Cha Mẹ Học sinh (CMHS)

Trường nhiệm kỳ 2018-2019 xin gởi đến Ban đại diện CMHS các lớp nhiệm kỳ mới

các đề nghị dưới đây để tham khảo cho công tác sắp tới

Click để xem PDF file